Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w Bielsku-Białej

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony- przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci przedszkolnych.

Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej do oddziałów znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Wyzwolenia 343 w Bielsku-Białej.

UWAGA:
22.06.2020 Informacja z otwarcia ofert.
08.07.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

' '